Kuća 286m2 u Paraćinu-1.elektr.javna prodaja 08.07.2022.god

Prati Dodato u Pratim.
Pratim Izbačeno iz Pratim.

Cena: 50.116,00 €

Tvoje želje ne moraju da čekaju opt-logo
Viđeno: 203 puta
Prati: 2 korisnika
Pošaljite poruku
Član od 10.12.2014.
Novi Sad
Pogledajte kp izlog

Opis nepokretnosti:

 

 • Porodična stambena zgrada u Paraćinu, ul. Marije Bursać br.35, br. zg.3, spratnosti 1Po+1Pr+1Sp+1Pk, Gloždak, sagrađena na kat. parceli broj 2389/2, upisana u List nepokretnosti broj 4172, K. O. Paraćin grad (dok je na licu mesta objekat bruto površine suteren 78.00m2, prizemlje 78.00m2, prvi sprat 78.00m2, potkorvlje 52.00m2, što ukupno iznosi 286.00m2), koja nije slobodna od lica i stvari

 

 • Napomena: predmet prodaje je isključivo navedena nepokretnost, ali ne i parcela na kojoj je ista sagrađena     

 

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 8,406,476.70 RSD

 

Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti:

 

 • 5,884,533.69 RSD  (cca 50,115.22 EUR)

 

 

Uputstvo o prodaji:

 

 • Ponovno prvo elektronsko javno nadmetanje održava se dana 08.07.2022. godine u periodu od 9:00 do 15:00 časova preko portalka elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na interenet stranici portala – https: //eaukcija. sud. rs/
 • Licitacioni korak određuje se u iznosu od 5% od početne cene na javnom nadmetanju  
 • Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su registrovani korisnici, odnosno koja su se registrovala na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja polože jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u visini od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti koje su predmet prodaje što iznosi 1,260,971.50 RSD
 • Jemstvo se polaže u novcu uplatom na račun Ministarstva pravde Republike Srbije koji je objavljen na internet stranici portala, a posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na namenski tekući račun javnog izvršitelja Petra Petrovića broj: 325-9500700087640-48 koji se vodi kod banke OTP Banka Srbija a. d. Novi Sad sa napomenom „ jemstvo za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju u predmetu posl. br. II-377/2020“ . Nakon registracije na portalu elektronskog javnog nadmetanja korisnik kao lice koje koristi portal elektronskog javnog nadmetanja elektronskim putem podnosi prijavu za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju i dostavlja dokaz o uplati jemstva, kada mu se kao ponudiocu dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj radi učestvovanja na elektronskom javnom nadmetanju
 • Najpovoiljniji ponudilac kome bude dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđenu cenu, umanjenu za iznos položenog jemstva, u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, na namenski tekući račun javnog izvršitelja Petra Petrovića, broj 325-9500700087640-48 koji se vodi kod banke OTP Banka Srbija a. d. Novi Sad, sa pozivom na broj predmeta II 377/2020, sa napomenom „ uplata ostatka cene u predmetu II 377/2020“
 • Porez na prenos apsolutnih prava i sve takse snosi kupac nepokretnosti
 • Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, a koja se do 01.07.2022. godine prijave elektronski na e-mail adresu: petar5petrovic@yahoo. com  ili telefonskim putem na broj 035/8200-320 omogućiti razgledanje 04.07.2022. godine od 14:00 do 14:30 časova 

 

 • Kontakt telefoni javnog izvršitelja Petra Petrovića: 035/8200-320, 064/2312-320, e-mail: petar5petrovic@yahoo. com

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole. rs , svakog  radnog dana u periodu od 09h do 17h
WarningIconMedium

Promocije za ovaj oglas biće uklonjene

Parkiranjem ovog oglasa ukloniće se promocije vezane za njega, bez mogućnosti refundacije.


Slika 1 - Kuća 286m2 u Paraćinu-1.elektr.javna prodaja 08.07.2022.godSlika 2 - Kuća 286m2 u Paraćinu-1.elektr.javna prodaja 08.07.2022.godSlika 3 - Kuća 286m2 u Paraćinu-1.elektr.javna prodaja 08.07.2022.godSlika 4 - Kuća 286m2 u Paraćinu-1.elektr.javna prodaja 08.07.2022.god
NBS - Kursna lista   NBS - 24.06.2022.
kup sred prod
117,09 117,44 117,80