Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021

Cena: 7.684,00 €
Ili rata od 16.362,44 din ?
Viđeno: 1337 puta
Prati: 6 korisnika

Opis nepokretnosti:

 

 • Pomoćna zgrada, broj zgrade 2, upisane površine 39m2, spratnosti Pr, izgrađena na katastarskoj parceli 8958/14, a koji na terenu predstavlja stambeni objekat, neto površine 70.58m2 koji se sastoji od prizemlja neto površine 31.04m2 i sprata neto površine 39.54m2, sve postojeće u Šapcu u ulici Ranka Alimpića br.10, svojina privatna, sa obimom udela 1/1, upisana u list nepokretnosti broj 3748 K. O. Šabac

 

 • Na nepokretnosti ne postoje stvarne i lične službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima nakon prodaje

 

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1,806,713.41 RSD

 

Početna cena na 2. elektronskom javnom nadmetanju (50% procenjene vrednosti nepokretnosti):

 

 • 903,356.71 RSD  (cca 7,683.70 EUR)

 

 

Uputstvo o prodaji:

 

 • Drugo elektronsko javno nadmetanje navedene nepokretnosti održaće se dana 14.01.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja (eaukcija. sud. rs) u periodu od 9,00 do 13,00 časova
 • Licitacioni korak na elektronskom javnom nadmetanju iznosi 8% od početne cene nepokretnosti
 • Vreme davanja ponuda traje najduže četiri časa u periodu od 9,00 do 13,00 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka 13,00 časova, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja produžava se za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15,00 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati
 • Pravo učešća na elektronskom javnom nadmetanju imaju lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja polože jemstvo u visini od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti, najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja
 • Jemstvo se polaže u novcu na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje (eaukcija. sud. rs), najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja, a licima koja uplatu jemstva izvrše nakon roka uskratiće se učestvovanje na javnom nadmetanju
 • Najpovoljniji ponudilac kome bude dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da ponuđeni iznos (cenu) uplati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti i to na račun javnog izvršitelja Jelene Marić broj: 250-1330000115100-66 koji se vodi kod Eurobank a. d. Beograd, sa pozivom na broj predmeta II 181/20
 • Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, koja se prijave elektronskim putem na e-mail: jelena. maric@javniizvrsitelj. com zaključno sa 04.01.2021. godine, omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 06.01.2021. godine u 12,00 časova.

 

 • Kontakt telefon javnog izvršitelja Jelene Marić: 015/602-734; 015/602-735; 066/53-53-626

 

 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole. rs , svakog  radnog dana u periodu od 09h do 17h
Slika 1 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 2 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 3 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 4 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 5 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 6 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 7 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021Slika 8 - Kuća 70.58m2 u Šapcu-2.elektronska javna prodaja 14.01.2021
60.642 novih oglasa juče
NBS - Kursna lista   NBS - 20.01.2021.
kup sred prod
117,23 117,58 117,94