Korisnik usluga portala KupujemProdajem.com pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

Pravila i uslovi korišćenja portala KupujemProdajem.com

(Datum poslednje izmene 05-12-2016)

1. Pružalac usluga

Internet portal KupujemProdajem.com u vlasništvu kompanije Quable B.V. sa sedištem u Plesmanlaan 84, 2497CB, Hag, Holandija, registrovane kod Privredne komore Holandije pod brojem KvK 27302667 i sa BTW (PDV) brojem: 820056352B01 je klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u daljem tekstu KupujemProdajem.com, koji korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

2. Besplatne usluge

KupujemProdajem.com pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

3. Plaćene usluge

KupujemProdajem.com pruža plaćene usluge a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti, b) usluge reklamiranja putem banera i c) usluge prodajnih kp izloga. KupujemProdajem.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga KupujemProdajem.com neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem KupujemProdajem.com tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od KupujemProdajem.com.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na KupujemProdajem.com, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku - oglas.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane KupujemProdajem.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama KupujemProdajem.com, kao i po mogućstvu na Facebook stranici KupujemProdajem.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa KupujemProdajem.com uz obaveštenje oglašivaču.

5. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga (kao i digitalne distribucije i nabavke igara i drugih virtualnih dobara), medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
 • Zabranjeno je oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
 • Fizičkim licima je zabranjeno oglašavanje potpuno novih stvari, s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca", po Zakonu o trgovini). 

6. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.
 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
 • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i slično).
 • Zabranjeno je unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
 • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

7. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka

Svojim registrovanim korisnicima KupujemProdajem.com nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih KP poruka. Komunikacija putem KP poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

 • Zabranjeno je koristiti KupujemProdajem.com za slanje uvredljivih KP poruka drugim korisnicima usluga.
 • Zabranjeno je slanje spam KP poruka korisnicima usluga KupujemProdajem.com. Spam KP poruka je više puta ponovljena KP poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
 • Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na KupujemProdajem.com u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Zabranjeno je slanje KP poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

8. Trgovina između korisnika

KupujemProdajem.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga KupujemProdajem.com je na sopstveni rizik i KupujemProdajem.com, niti njegov vlasnik Quable B.V., neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

9. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na KupujemProdajem.com

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na KupujemProdajem.com. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Quable B.V. će prekršioca goniti sudski.

Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa. Korisnik usluga - oglašivač pristaje na umetanje vodenog žiga od strane KupujemProdajem.com u svaku od slika koju čini njegova komercijlana poruka kao i na obradu dimenzija slika radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na KupujemProdajem.com.

10. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane KupujemProdajem.com se obavlja u skladu sa sledećim:

 • KupujemProdajem.com od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.
 • Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka KupujemProdajem.com i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na KupujemProdajem.com. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1 godinu od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa.
 • Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa Quable B.V. ili sa pravnim licem koje je ovlašćeno od strane Quable B.V., lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.
 • Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na KupujemProdajem.com. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge KupujemProdajem.com kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na KupujemProdajem.com, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 45, obavezan da dostavi svoje podatke portalu KupujemProdajem.com kako bi se korisnik identifikovao. Ti podaci moraju biti istiniti.
 • Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge KupujemProdajem.com.
 • Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.
 • U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
 • Quable B.V. ne odgovara za tačnost podataka koje su na KupujemProdajem.com unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

11. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga KupujemProdajem.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija KupujemProdajem.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge KupujemProdajem.com.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Quable B.V. ili otežavanja rada portala KupujemProdajem.com.

12. Isključenje odgovornosti

KupujemProdajem.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke KupujemProdajem.com.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na KupujemProdajem.com.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

13. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da KupujemProdajem.com nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Quable B.V. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. Quable B.V. zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

14. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom KupujemProdajem.com korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Kontakt) u donjem desnom uglu svake stranice portala. Odgovor administratora ili korisničkog tima KupujemProdajem.com ne mora da odražava stanovište kompanija Quable B.V. pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima KupujemProdajem.com sa korisnikom usluga bez pisane dozvole Quable B.V. ili njegovog ovlašćenog lica.

15. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je KupujemProdajem.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.

16. kp izlog

KupujemProdajem.com nudi mogućnost zakupa prodajnog Internet izloga (u daljem tekstu kp izlog) u kome se prikazuju svi oglasi korisnika usluga. Kp izlog će biti dostupan na jedinstvenoj Internet adresi (domenu) IME-IZLOGA.kpizlog.rs, odnosno IME-IZLOGA.kpizlog.com. IME-IZLOGA bira korisnik prilikom aktivacije izloga. Domen kpizlog.rs, kao i svi njegovi poddomeni dodeljeni kp izlozima, ostaju u vlasništvu Quable B.V. i korisnik usluga ne polaže nikakva vlasnička prava nad njima. Korisnik usluge kp izlog mora u svemu poštovati pravila i uslove korišćenja KupujemProdajem.com. Prilikom aktivacije kp izloga zabranjeno je koristiti zaštićena imena. Nakon isteka kp izloga, Internet adresa izloga ostaje rezervisana 30 dana. Nakon ovog perioda ona se briše iz baze i slobodna je drugim korisnicima usluga za zakup. U slučaju trajnog blokiranja korisničkog naloga blokira se i njegov kp izlog. Iz razloga više sile ili tehničkih problema, kp izlog može biti nedostupan. Korisnik usluga ni u kom slučaju ne može od Quable B.V. zahtevati bilo kakvu odštetu zbog nedostupnosti kp izloga. Quable B.V. zadržava pravo da korisnički kp izlog ukine ili izmeni kako bi obezbedio poštovanje pravila i uslova ili kako bi unapređivao funkcionalnosti izloga.

Quable B.V.
05-12-2016
Hag, Holandija

62.414 novih oglasa juče
NBS - Kursna lista   NBS - 26.01.2022.
kup sred prod
117,23 117,58 117,94