KP Pregled 2016

Ukupan broj prodatih stvari po kategorijama (TOP 25 kategorija):

Za period od 11.12.2015. do 11.12.2016.

Ukupna vrednost prodatih stvari po kategorijama (TOP 25 kategorija) - EUR:

Za period od 11.12.2015. do 11.12.2016.

12,34 miliona oglasa

ukupno objavljenih u 2016. godini

Broj aktivnih oglasa po kategorijama (TOP 25 kategorija):

Na dan 12.12.2016.

Broj prodatih stvari iz pojedinih grupa:

Za period od 11.12.2015. do 11.12.2016. NAPOMENA: Nasumično odabrane grupe stvari

Prosečan broj dana od objave oglasa do prodaje:

Podaci za 2016. godinu

Geografsko poreklo oglasa

24,6%
Beograd
9%
Novi Sad
5,9%
Niš
4%
Požarevac
56,5%
Ostali gradovi i mesta