KP Pregled 2017

Podeli sa prijateljima

Ukupan broj prodatih stvari po kategorijama (TOP 25 kategorija)

Ukupna vrednost prodatih stvari po kategorijama (TOP 25 kategorija) - EUR

Rast u broju prodatih stvari u 2017. godini

34,5%
Nameštaj
29,3%
Odeća
28,5%
Uređenje kuće
23,7%
Bicikli
23,4%
Bebi oprema i
dečje stvari

Rast u vrednosti prodatih stvari u 2017. godini

45,6%
Bicikli
44%
Odeća
40,5%
Nameštaj
34,8%
Građevinarstvo
25,6%
Kompjuteri i
oprema

Bitcoin manija u Srbiji

Trgovina grafičkim karticama preko KP po godinama

2017
11.304
€1.176.203

2016
8.706
€475.262

2015
8.737
€500.569
Broj prodatih grafičkih kartica
Ukupna vrednost grafičkih kartica

Broj prodatih stvari u 2017. godini po izabranim grupama

Broj aktivnih oglasa po kategorijama

Podeli sa prijateljima

Podaci u ovoj publikaciji zasnovani su na objavljenim oglasima sa cenom, za koje su korisnici potvrdili da su rezultovali prodajom.