<div class="policy-page"> <h1>Polisa o poštovanju privatnosti</h1> <p>Dobro došli!</p> <p>Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju KupujemProdajem, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).</p> <p>Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.</p> Na ovoj stranici saznaćete: <ul> <li><a href="#tipovi-podataka">Koje tipove ličnih podataka prikupljamo</a></li> <li><a href="#svrha">U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke</a></li> <li><a href="#kako-koristimo">Kako koristimo Vaše lične podatke</a></li> <li><a href="#deljenje-podataka">U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima</a></li> <li><a href="#prava">Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo</a></li> <li><a href="#pitanja">Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima</a></li> <li><a href="#promena-polise">Šta se dešava u slučaju promene ove polise</a></li> </ul> <h2 id="tipovi-podataka">Koje tipove ličnih podataka prikupljamo</h2> <p>Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa <a href="pravila-uslovi.htm" target="_blank">Pravilima i uslovima</a> korišćenja KupujemProdajem, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje KupujemProdajem, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.</p> <h3>Podaci koje nam direktno ostavite</h3> <p>Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na KupujemProdajem i kada postavljate oglas na KupujemProdajem. <span>Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena i prezimena, e-mail adrese i broja telefona, te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.</span></p> <p>Možemo prikupljati i podatke u vezi sa Vašim angažmanom u KupujemProdajem, ili putem forme koju sami popunjavate ili direktnim slanjem Vaše biografije putem email-a. U tom slučaju, saglasni ste da se Vaši lični podaci, koje ostavite na navedene načine, mogu koristiti isključivo u svrhu komunikacije i Vašeg potencijalnog angažmana u vezi sa platformom KupujemProdajem, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Polisi o poštovanju privatnosti Pravilima i uslovima o korišćenja KupujemProdajem, kao i drugih odnosnih propisa Republike Srbije.</p> <h3>Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem KupujemProdajem</h3> <h4>Podaci o načinu na koji koristite KupujemProdajem</h4> <p>Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na KupujemProdajem, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike KupujemProdajem kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije i razmenjene slike u porukama sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom KupujemProdajem realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima KupujemProdajem, podatke o korisnicima koje ste dodali u Adresar unutar KupujemProdajem, te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite, kao i podatke o Vašim Sačuvanim pretragama.</p> <h4>Podaci o Vašim uređajima</h4> <p>Tokom korišćenja KupujemProdajem, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate KupujemProdajem. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate KupujemProdajem.</p> <h4>Podaci o Vašoj lokaciji</h4> <p>Tokom korišćenja KupujemProdajem, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.</p> <h4>Cookie-ji i druge slične tehnologije</h4> <p>Kada pristupate KupujemProdajem, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje KupujemProdajem može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje KupujemProdajem.</p> <h3>Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa</h3> <p>Kada koristite plaćene usluge promocija oglasa na KupujemProdajem, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka KupujemProdajem, <span id="docs-internal-guid-79c6c09c-7fff-81b8-e2a5-5b42c22870b5"><span>kao što su referenca transakcije,</span></span> naziv Vaše banke, broj tekućeg računa i slično. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.</p> <h2 id="svrha">U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke</h2> <p>KupujemProdajem Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz <a href="pravila-uslovi.htm" target="_blank">Pravila i uslova</a> korišćenja KupujemProdajem (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).</p> <h4>Identifikacija korisnika</h4> <p>Identifikacija korisnika KupujemProdajem u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija KupujemProdajem, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem (poruke mogu sadržati tekst i/ili slike u porukama). U našem slučaju, identifikacija podrazumeva prikupljanje podataka o IP adresi korisnika, što je zakonska obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. U slučaju da se korišćenjem KupujemProdajem izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.</p> <h4>Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)</h4> <p>Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na KupujemProdajem, na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja KupujemProdajem i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju KupujemProdajem nudi korisnicima.</p> <p>Kako bi osnovna usluga koju KupujemProdajem nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija KupujemProdajem, npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem, automatskog pamćenja lozinke za KupujemProdajem korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, KupujemProdajem prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.</p> <h4>Realizacija ponuda partnerskih kompanija</h4> <p>KupujemProdajem svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko KupujemProdajem ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.</p> <h4>Profilisanje korisnika</h4> <p>Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, KupujemProdajem prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem KupujemProdajem, primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na KupujemProdajem korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.</p> <h2 id="kako-koristimo">Kako koristimo Vaše lične podatke</h2> <p>KupujemProdajem podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.</p> <p>Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko KupujemProdajem nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom KupujemProdajem koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.</p> <p>Tekstualne konverzacije, kao i konverzacije koje sadrže slike u porukama koje ste realizovali sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem KupujemProdajem, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.</p> <p>U određenim slučajevima koji proističu iz <a href="pravila-uslovi.htm" target="_blank">Pravila i uslova</a> korišćenja KupujemProdajem, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.</p> <p>Vaše lične podatke KupujemProdajem čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. KupujemProdajem kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.</p> <p>Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik KupujemProdajem, odnosno dok zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka ne bude realizovan. U slučaju kada podnosite zahtev za brisanje naloga i ličnih podataka, a imate negativne ocene na nalogu, zadržavamo mogućnost da Vam onemogućimo ponovno registrovanje uz korišćenje istih e-mail adresa i brojeva telefona sa kojih ste registrovali taj nalog. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.</p> <p>Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, KupujemProdajem će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.</p> <h2 id="deljenje-podataka">U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima</h2> KupujemProdajem može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima: <ul> <li>Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.</li> <li>Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.</li> <li>Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja <a href="pravila-uslovi.htm" target="_blank">Pravila i uslova</a> korišćenja KupujemProdajem.</li> </ul> <p>Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem <a href="pravila-uslovi.htm" target="_blank">Pravila i uslova</a> korišćenja KupujemProdajem prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje KupujemProdajem nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa KupujemProdajem i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:</p> <ul> <li>Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera KupujemProdajem, poput kompanije Mainstream d.o.o iz Beograda.</li> <li>Partnerske softverske kompanije, poput kompanije NIRI d.o.o iz Niša, koja izrađuje napredna softverska rešenja za predlaganje kategorije i grupe prilikom postavljanja oglasa na KupujemProdajem od strane korisnika.</li> <li>Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Gemius d.o.o iz Beograda, koja vrši analizu posećenosti internet portala u Srbiji.</li> <li>Ad-serving kompanije, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD i Gemius SA iz Poljske.</li> <li>Oglašivačke mreže, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.</li> <li><span>Kompanije od kojih prikupljamo javno dostupne podatke i e-mail adrese prilikom social logina (kreiranja korisničkih naloga i korisničkog logovanja preko društvenih mreža) i sa kojima navedene i slične podatke i e-mail adrese delimo, poput kompanija Facebook iz SAD, Apple iz SAD, Google iz SAD i Googleovih podružnica širom sveta.</span></li> </ul> <p>Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.</p> <h2 id="prava">Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo</h2> <p>U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.</p> <p>U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima. U slučaju da imate negativne ocene na nalogu, Vaš nalog može biti obrisan, ali zadržavamo mogućnost da nakon brisanja Vaših podataka ne dozvolimo korišćenje istih e-mail adresa i brojeva telefona za otvaranje novog naloga.</p> <p>U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na KupujemProdajem (ova polisa).</p> <p>U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.</p> <p>U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.</p> <p>Ukoliko ste registrovani korisnik KupujemProdajem, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “<a href="user.php?action=gdpr_request">Moji podaci</a>” koja se nalazi u “Moj kp” meniju na KupujemProdajem (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj KupujemProdajem korisnički nalog).</p> <p>Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “<a href="user.php?action=gdpr_request">Moji podaci</a>” koja se nalazi u “Moj kp” meniju na KupujemProdajem (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj KupujemProdajem korisnički nalog).</p> <p>Rukovalac Vašim podacima je Quable BV, osnivač i vlasnik KupujemProdajem, sa sedištem u Hagu, Holandija, registarski broj: 27302667. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na KupujemProdajem.</p> <p>Obrađivač Vaših podataka je KP Advertajzing doo, marketinška agencija u vlasništvu osnivača i vlasnika KupujemProdajem, sa sedištem u Beogradu, Srbija, matični broj: 20518022.</p> <p>Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka u KupujemProdajem je Jovan Marinković, advokat. Kontakt: postovanjeprivatnosti@kupujemprodajem.com</p> <h2 id="pitanja">Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima</h2> <p>U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na KupujemProdajem, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.</p> <p>Kada KupujemProdajem otvarate sa računara, kontakt formu uvek možete pronaći u donjem desnom uglu. Kružnog je oblika, sa tekstom “Predlog, Problem, Kontakt”.</p> <p>Ukoliko KupujemProdajem otvarate preko mobilnog telefona, kontakt formu možete pronaći u meniju “Moj kp”, opcija “Pomoć i kontakt”.</p> <h2 id="promena-polise">Šta se dešava u slučaju promene ove polise</h2> <p>Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, KupujemProdajem će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja KupujemProdajem. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.</p> <p>18. 7. 2022. godine <br /> Hag, Holandija</p> <h3>Prethodne verzije:</h3> <p><a href="polisa-o-postovanju-privatnosti-18-05-2020.htm" target="_blank">18-05-2020</a></p> <a href="polisa-o-postovanju-privatnosti-19-07-2018.htm" target="_blank">19-07-2018</a></div>
PredlogProblemKontakt

U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.