*Samo za korisnike! Važi ukoliko prenesete zaradu u OTP banci u toku ove promocije, za iznose kredita od 50.000 do 100.000 dinara, sa rokom otplate od 12 meseci
50.000 din
50.000 din
0,00%
Jednokratni administrativni
troškovi za obradu kredita
0,00%
Kamatna
stopa
8.333,33 din
Mesečna
rata
Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita sa varijabilnom kamatom
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivo 7,45% + šestomesečni BELIBOR
Mesečna rata 6.490 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%) 8.850 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica 50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS na godišnjem nivou 12.84%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) 398.527 RSD
EKS obračunat na dan 03.01.2019.
Sve dodatne informacije možete pronaći na otpsrbija.rs

*Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 03.01.2019. godine iznosila 3,18% na godišnjem nivou.

Navedeni uslovi važe uz prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci. Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Reprezentativni primer - Specijalna ponuda dinarskog gotovinskog kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Iznos kredita 100.000 RSD
Rok otplate 12 meseci
NKS na godišnjem nivo 0.00 %
Mesečna rata 8.333 RSD
Naknada na ime obrade kredita (0%) 0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica 50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS na godišnjem nivou 0.55%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) 100.296 RSD
EKS obračunat na dan 03.01.2019.
Sve dodatne informacije možete pronaći na otpsrbija.rs

*Specijalna ponuda važi za klijente koji, u periodu do kraja 2019. godine uz odobren dinarski gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom, prebace primanja u OTP banci.

*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Podatke za računanje
parametara kredita obezbeđuje OTP banka.